Adzharuddin, N. A. ., & Yusoff, S. Z. . (2019). Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Studies, 4(1), 29–47. https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.18