Adzharuddin, N. A. . and Yusoff, S. Z. . (2019) “Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia”, Journal of Contemporary Islamic Studies, 4(1), pp. 29–47. doi: 10.24191/jcis.v4i1.18.