[1]
N. A. . Adzharuddin and S. Z. . Yusoff, “Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia”, JCIS, vol. 4, no. 1, pp. 29–47, Jun. 2019.