Adzharuddin, N. A. ., and S. Z. . Yusoff. “Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia”. Journal of Contemporary Islamic Studies, vol. 4, no. 1, June 2019, pp. 29-47, doi:10.24191/jcis.v4i1.18.