Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia

Authors

  • Nor Azura Adzharuddin Universiti Putra Malaysia
  • Siti Zanariah Yusoff Universiti Sultan Zainal Abidin

DOI:

https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.18

Keywords:

pencarian, maklumat, keagamaan, sikap, logo, halal

Abstract

Maklumat merupakan satu input kognitif yang diperlukan oleh setiap individu. Umumnya, seseorang mencari maklumat berkaitan aspek kesihatan, teknologi, pertanian dan ilmu lain, namun kajian ini ingin melihat pencarian maklumat berkaitan produk makanan halal. Dalam konteks lambakan dan kecelaruan maklumat produk halal di pasaran, setiap individu Muslim sewajarnya lebih peka dalam setiap tindakan, terutamanya apabila melibatkan aspek makanan halal. Kajian ini memfokuskan kepada faktor yang menentukan aktiviti pencarian maklumat iaitu, faktor keagamaan dan sikap terhadap produk halal. Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen. Kajian yang dilakukan di Bangi, Selangor ini melibatkan 340 buah keluarga Muslim yang diwakili oleh dua orang ahli keluarga iaitu ibu atau bapa dan anak melalui persampelan bertujuan. Dapatan kajian menunjukkan keluarga Muslim bersikap positif terhadap produk makanan halal dan prihatin akan setiap isu yang melibatkan produk makanan halal. Bagi faktor keagamaan pula, didapati ibu bapa dan anak-anak memiliki tahap keagamaan yang tinggi berdasarkan aspek yang diukur. Hasil kajian diharap dapat menambah pengetahuan kepada semua lapisan masyarakat Muslim dan menjadi indikator kepada penyelidikan tentang pencarian maklumat produk halal. Dari sudut empirikal, kajian ini diharapkan mengembangkan lagi pencarian maklumat mengenai produk halal secara menyeluruh pada masa akan datang bagi memenuhi tuntutan agama ke atas setiap Muslim.

Downloads

Published

2019-06-01

How to Cite

Adzharuddin, N. A. ., & Yusoff, S. Z. . (2019). Faktor Keagamaan Dan Sikap: Perkaitan Dengan Pencarian Maklumat Produk Makanan Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam Di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Studies, 4(1), 29–47. https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.18