Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani

Authors

  • Hadenan Towpek

DOI:

https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.19

Keywords:

Syeikh Daud al-Fatani, Pemikiran Ekonomi Islam, Kontrak perbankan Islam

Abstract

Kajian ini adalah mengenai pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani dalam kitab Furu’ al-Masa’il dan relevansinya dengan kontrak perbankan Islam di Malaysia. Kajian ini mempunyai lima objektif, iaitu menerangkan biografi pengarang; mengenalpasi konsep pemikiran ekonomi Islam dan potensi ulama Melayu sebagai pemikir ekonomi; merumuskan perbincangan mengenai kontrak muamalat dalam kitab Furu’ al-Masa’il; mengenalpasti amalan kontrak muamalat dalam perbankan Islam di Malaysia; dan menganalisis relevansi kontrak muamalat Syeikh Daud al-Fatani dengan amalan kontrak perbankan Islam di Malaysia. Kajian ini menghasilkan lima dapatan. Pertama, kehebatan dan keistimewaan tokoh ini bersumberkan aspek rihlah ‘ilmiyyah dan aspek kepengarangan. Kedua, bidang pemikiran ekonomi Islam adalah berasaskan landasan ijtihad, dan kemantapan idea dan kebijaksanaan sarjana. Ketiga, kemantapan kitab Furu’ al-Masa’il pada bab muamalat. Keempat, asas kekuatan muamalat perbankan Islam di Malaysia adalah dari aspek penubuhan institusi perbankan Islam itu sendiri, dan doktrin menolak riba serta mengembang akad muamalat. Kelima, analisis relevansi akad muamalat Syeikh Daud al- Fatani dengan amalan akad muamalat perbankan Islam Malaysia dapat dirumuskan kepada aspek kefahaman dan definisi, dan aspek aplikasi.

Published

2019-06-01

How to Cite

Towpek, H. . . (2019). Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani . Journal of Contemporary Islamic Studies, 4(1), 48–66. https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.19