PERANAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI : KAJIAN TINJAUAN LITERATUR

Authors

  • Norly Marlia Kamaruddin Postgraduate Candidate, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Technology Malaysia
  • Nurul Nadiah Abdul Manap Postgraduate Candidate, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Technology Malaysia
  • Mohammad Dzarul Hafiz Dol Malek Postgraduate Candidate, Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Technology Malaysia
  • Mohd Khairy Kamarudin Academy of Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities, University Technology Malaysia

Keywords:

Wakaf, Zakat, Pengagihan harta

Abstract

Peranan zakat dan wakaf amat penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Agihan harta zakat dan wakaf membantu menjaga kebajikan ummah, menjaga keadilan sosial dalam masyarakat dan mengelakkan harta dimonopoli oleh golongan tertentu sahaja. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peranan zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara khusus. Kajian ini membawa pendekatan kajian perpustakaan dengan mengkaji pelbagai rujukan daripada artikel dan jurnal. Hasil kajian mendapati amalan zakat dan wakaf membantu memenuhi keperluan ekonomi umat Islam dalam industri keusahawanan, kebajikan sosial dan peningkatan taraf pendidikan.

Downloads

Published

2024-04-02