Editorial Team

Editor-in-Chief

Dr. Wan Zakiyatussariroh Wan Husin , Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan, Malaysia, wanzh@uitm.edu.my

Editorial Board

Prof Dr. Yap Bee Wah, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Malaysia, beewah@uitm.edu.my

Prof Madya Dr Norazah Samat, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, norazah@fsmt.upsi.edu.my

Dr Wan Fairos Wan Yaacob, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan, Malaysia, wnfairos@uitm.edu.my

Dr Ilyani Abdullah, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, ilyani@umt.edu.my

Dr Syerina Azlin Md Nasir, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan, Malaysia, syerina@uitm.edu.my

Dr Ilyas Khan, Majmaah University, Saudi Arabia, i.said@mu.edu.sa

Dr Noorihan Abdul Rahman @ Abdul Rashid, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan, Malaysia, noorihan@uitm.edu.my

Dr Mathuri Selvarajoo, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan, Malaysia, mathuri644@uitm.edu.my

Dr Md. Asif Ikbal, Khatra Adibasi Mahavidyalaya , India, aikbalin@gmail.com

Dr Zuhaila Ismail, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, zuhaila@utm.my

Dr Norziha Binti Che Him, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia, norzieha864@uitm.edu.my

Dr Ratna Zuarni Ramli, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Malaysia, ratna@uitm.edu.my

Dr Norziha Binti Che Him, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia

Dr Ratna Zuarni Ramli, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Malaysia