Contact

Chief Editor
E-Journal of Islamic Thought & Understanding,
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS),
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka,
Kampus Alor Gajah, KM 26 Jalan Lendu,
78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia.

Principal Contact

Hj. S. Salahudin Bin Hj. Suyurno
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka
Phone +606-5582000

Support Contact

Abdul Qayuum Abdul Razak
Phone +606-5582000